Загальні положення

Ця Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, а також вимогам законодавства більшості країн СНД та містить докладні відомості про дані, що збираються, цілі, способи їх збору, обробки, використання та захисту.

1.1. Оператор ставить за свою найважливішу мету та умову здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, а також захист права на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця Політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів вебсайту https://axsioma.com.

  1. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Вебсайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їхню доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://axsioma.com.

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їхню обробку з використанням інформаційних технологій та технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві.

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються із персональними даними з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів: збирання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання доступів), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними.

2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що прямо або опосередковано стосується певного або визначеного Користувача вебсайту https://axsioma.com.

2.9. Користувач — будь-який відвідувач сайту https://axsioma.com.

2.10. Надання персональних даних — дії, створені задля розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній чи іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, унаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

  1. Оператор може опрацьовувати такі персональні дані Користувача:

3.1. Прізвище, ім’я, по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Реквізити документа, що засвідчує особу;

3.5. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

3.6. Дані за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

  1. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувачів за допомогою надсилання електронних листів, надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на вебсайті.

4.2. Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на електронну поштову адресу [email protected] з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті з метою покращення якості сайту та його змісту.

  1. Правові основи обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача лише в разі їхнього заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://axsioma.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

  1. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних із необхідністю дотримання чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Оператору повідомлення на електронну поштову адресу Оператора [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відмова від згоди на обробку персональних даних».

  1. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор ще до здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземна держава, на територію якої передбачається передача персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише в разі наявності письмової згоди суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

  1. Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти [email protected]

8.2. Будь-які зміни Політики обробки персональних даних Оператором вноситимуться в цей документ. Політика діє безстроково до її заміни на оновлену версію.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в Інтернеті за адресою https://axsioma.com/privacy.